Grabbkvällarna är kul på ett helt annat sätt numera efter det att Franz fixa till sin kropp.