Dom knullar och videokameran dokumenterar för framtiden.